การอนุมัติใบอนุญาต

four gray.png

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำข้อเสนอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ

จากการประเมินและปริมาณการสนับสนุนที่ได้ตกลงกัน Frisby College จะจัดทำข้อเสนอใบอนุญาตอย่างเป็นทางการและสัญญาใบอนุญาตให้ทำการตรวจสอบ

ข้อเสนออย่างเป็นทางการนี้จะเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติการ ข้อกำหนดแลพบริการต่างๆ ที่เราจะมอบให้แก่สถาบันของคุณ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับระยะเวลา 5 ปีนั้นขึ้นอยู่กับบริการต่างๆ ที่จะมอบให้

สัญญาใบอนุญาต คือสัญญาระหว่างสถาบันของคุณและ Frisby College สำหรับการดำเนินงานในฐานะของ FCIS ในสัญญาระบุโครงร่างของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby ภายในเครือข่ายระหว่างประเทศของเรา

เราจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการและสัญญาใบอนุญาตของคุณภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ทำการตรวจสอบความเป็นไปได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไป

 

หากคุณยอมรับข้อเสนอ ให้ผู้อำนวยการของสถาบันลงนามในสัญญาใบอนุญาตและเตรียมการชำระเงินสำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในขั้นตอนนี้ เราหวังว่าคุณจะสามารถมองเห็นถึงความคุ้มค่า การสนับสนุนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางการศึกษา

คุณจะได้รับชุดเอกสารโรงเรียน Frisby ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้น FCIS ของคุณ โดยทีมงานของเราจะเริ่มกระบวนการจัดการฝึกอบรมเบื้องต้นของสถาบันของคุณ จัดทำตารางสำหรับส่งมอบและลงทะเบียนบุคลากรของคุณ ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของ Frisby College

คุณยังจะได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนดาวเทียม Frisby College (Frisby College Satellite School) พร้อมด้วยรหัสประจำศูนย์ที่จะช่วยส่งเสริมและแสดงตัวว่าสถาบันของคุณนั้นเป็นศูนย์ทดสอบสำหรับ Frisby International Qualifications อีกด้วย
 

โรงเรียน
Frisby

ขั้นตอน
การออกใบอนุญาต