เกี่ยวกับเรา

เราช่วยทุกคนเปิดประตูและสร้างอนาคต

– ด้วยภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน

ทำไมเราถึงต้องการภาษาอังกฤษ?

  • เชื่อมผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน

  • โอกาสในการทำงานใหม่ๆ

  • การพัฒนาอาชีพ

  • การเดินทางระหว่างประเทศ

  • ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เราจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างมี
ประ
สิทธิภาพได้อย่างไร?

  • จากมุมมองภาษากลาง

  • การมีส่วนร่วม

  • ด้วยวิธีการที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

  • ความก้าวหน้าที่สมจริง

  • การันตีความสำเร็จ

Frisby College คือหลักสูตรนานาชาติและผู้ให้การประเมินซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรนำเสนอการแก้ปัญหา
ทางการศึกษาที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมทั่วโลก หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจำนวนมาก

ได้รับการออกแบบโดยใช้ประสบการณ์จากการส่งมอบการฝึกอบรมภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมามากกว่า 23 ปี

รับรองสถานะพรีเมียร์โดย Accreditation Service for International Colleges (ASIC) สำหรับการดำเนินงานที่น่ายกย่องชื่นชมคุณสมบัติและประกาศนียบัตรของ Frisby ได้รับเครื่องหมายคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

download.jpg

Friaby College เป็นสมาชิกของ CPD ซึ่งนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับรางวัล และมีมาตรฐานสูงที่สุดสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ บริการรับรองคุณภาพจาก CPD ถูกใช้และได้รับการยอมรับโดยผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมที่สำคัญในสหราชอาณาจักร

Purple-Corporate-1-line-JPEG.jpg

Frisby College เป็นศูนย์สอบของ Trinity College London สำหรับการสอบ Secure English Language Tests (SELT) ซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานกับ UKVI

เพื่อการขอวีซ่า หลักสูตรของ Frisby

ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ

เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ

SELT Course Provider Logo.jpg

คนไทยเพียงแค่ 33% เท่านั้นที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอาเซียนได้

graduate.jpg

Frisby College จะสนับสนุนคุณในการเดินทางผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล เราคำนึงถึงความต้องการเฉพาะและลักษะณะนิสัยของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในประสบการณ์ที่มีประสิทธิผลและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ต้นจนจบ

ไม่ว่าเป้าหมายในการเลือกเรียนภาษาอังกฤษของคุณจะเป็นไรก็ตาม เราการันตีว่าคุณจะโดดเด่นไปด้วยความรู้และความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษในอาเซียน

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ Frisby

linered.png

ภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตของเราในอาเซียน

linered.png

มีหลายเหตุผลที่ทำให้เราต้องเรียนภาษาอังกฤษ เราเชื่อมั่นในการช่วยเหลือผู้คนให้เข้าใจถึงบทบาทของภาษาอังกฤษซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่ออนาคตของพวกเรา เนื่องจากสมาคมอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาในการเลือกเรียนภาษาอังกฤษให้เหมาะสม

  

ภาษาอังกฤษ   Frisby   ยอมรับการใช้ภาษาอังกฤษจากมุมมองของ ‘lingua franca’ หรือ ‘ภาษากลาง’ การใช้งานทั่วไปของภาษาที่นำมาใช้ระหว่างผู้พูด   ซึ่งมีภาษาแม่ที่แตกต่างกัน ในฐานะของสมาชิกอาเซียน ความต้องการทางภาษาอังกฤษไม่ได้มีเพียงเพื่อการสื่อสารสำหรับ
การท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน
ในต่างประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจของประเทศเราในอนาคตอีกด้วย

คาดการณ์ว่ามีการใช้ภาษาแม่และภาษาท้องถิ่นกว่า 1,000 ภาษาทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน แต่มีเพียงภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองให้เป็นภาษาทางการที่ใช้ในการทำงาน   ความต้องการทางภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนรุ่นต่อไป ความรู้และทักษะการปฏิบัติก็จะมีความสำคัญมากขึ้น

ภาษาอังกฤษ   Frisby   เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้วยทักษะเหล่านี้ จากจุดเริ่มต้น  คุณจะได้พัฒนาความสมดุลของทักษะการอ่าน  การเขียน การฟัง และการพูดและจะเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงสุดสำหรับความต้องการทางด้านวิชาการและการใช้งานในชีวิตจริง

คุณสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับ Frisby College ไหม?

Frisby College

เรียน

ภาษาอังกฤษ

สอน

กับ Frisby