การเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby

เกี่ยวกับโรงเรียน Frisby

linered.png

โรงเรียน Frisby คือโปรแกรม Satellite Schools โดย Frisby College สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยอิสระที่มีการสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก ซึ่งให้บริการสถาบันต่างๆด้วยแพคเกจสำหรับการฝึกอบรมครู การดำเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์ทดสอบสำหรับ Frisby International Qualifications

โรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆจะได้รับการอนุมัติใบอนุญาตสำหรับการดำเนินงานในฐานะ Frisby College International School (FCIS) หรือโรงเรียนนานาชาติ Frisby แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการส่งมอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ภายใต้ความต้องการของหลักสูตรกลางภายในประเทศนั้นๆ

Frisby College International School (FCIS) คืออะไร?

linered.png

FCISs คือโรงเรียน คณะหรือหมวดภาษาอังกฤษที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียนหรือโครงสร้างองค์กรของวิทยาลัย Frisby College ทำงานใกล้ชิดกับ FCIS แต่ละโรงเรียน โดยให้การสนับสนุนในการปรับปรุงการสอน EFL การเรียนรู้และการประเมินโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม

​FCISs ไม่จำเป็นต้องใช้หลักสูตรต่างประเทศทั้งหมด เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่นั้นจำเป็นต้องมีการสอนอย่างเต็มรูปแบบในภาษาอังกฤษ แต่ให้เติมเต็มในวิชาใดๆที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องการแทน

โปรแกรมโรงเรียน Frisby มีองค์ประกอบ 4 ประการ:

1. EP เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล
2. การฝึกอบรมและการสนับสนุนสำหรับบุคลากร EP
3. สื่อการเรียนรู้สำหรับการสอน EP
4. การประเมิน EP และการรับรอง

วิธีการจัดตั้ง Frisby School (FCIS) ในประเทศไทย

linered.png

การจัดตั้งและขั้นตอนการออกใบอนุญาตในการเข้าร่วมเป็น FCIS ในประเทศไทยนั้นถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นและราคาที่สามารถจับต้องได้ ทีมงานของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการทำงานร่วมกับโรงเรียนในตลาดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

มีใบอนุญาตให้บริการกับทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยสัญญา FCIS มีระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี

 

โปรแกรมนี้เป็นบริการเฉพาะสำหรับความต้องการด้าน EFL ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพร้อมกับให้ความมั่นใจในอิสระของสถาบันไทยอีกด้วย

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby หรือไม่?

Frisby College

พูดคุยกับทีมงานใบอนุญาตโรงเรียนของเรา

โรงเรียน
Frisby

ขั้นตอน
การออกใบอนุญาต