การตรวจสอบความเป็นไปได้

three gray.png

ขั้นตอนที่ 3 เราจะดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้

โดยจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมความเป็นไปได้มีอยู่ 2 ประการ: 

 

ประการแรก เพื่อดูการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถาบันของคุณ เราต้องการสร้างภาพของชั้นเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับนักเรียนและครูผู้สอน ถึงแม้ทีมงานของเราจะรู้สึกประทับใจกับท่าทางและการต้อนรับในฐานะแขกขนาดไหน แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องการสังเกตว่าการเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันของคุณโดยปกติแล้วนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้น จึงสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือการวางแผนพิเศษเมื่อทำการสังเกตในระหว่างเยี่ยมชม ซึ่งทีมงานของเราไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อตัดสินหรือวิจารณ์การปฏิบัติงานในปัจจุบันแต่อย่างใด พวกเขาไปที่นั่นเพื่อระบุวิธีที่โปรแกรมโรงเรียน Frisby สามารถสนับสนุนการปรับปรุงสถาบันของคุณได้จากประสบการณ์ของพวกเขา

 

ประการที่สอง เพื่อพบปะกับบุคลากรอาวุโสและครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ FCIS นี่เป็นโอกาสที่จะดูและหารือเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนข้อมูลที่ถูกนำเสนอในใบสมัครของคุณ เราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและเป้าหมายพร้อมด้วยความคิดเห็นของสถาบัน แนวคิดและความต้องการของบุคลากรที่จะทำการฝึกอบรมและการสอนโดยใช้หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของเรา

 

ไม่มีอะไร ‘ใช้ได้กับทุกสถานการณ์’ กับโรงเรียน Frisby การฝึกอบรม หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนของเราได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษภายในโครงสร้างองค์กรของสถาบันของคุณ การเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby คือความร่วมมือในระยะยาว เพื่อแนะนำแนวทางและสนับสนุนบุคลากรของคุณในการพยายามปรับปรุงมาตรฐานและการปฏิบัติงานของตนเอง

 

หลังจากการตรวจสอบความเป็นไปได้

 

หลังจากการเยี่ยมชม ทีมงานของเราจะทำการประเมินให้เสร็จสมบูรณ์แล้วส่งไปที่คณะกรรมการผู้บริหารของ Frisby College การประเมินจะระบุหลักฐานที่เห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ การปฏิบัติโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมที่ถูกสังเกต โดยจะรวมถึงคำแนะนำจากทีมงานสำหรับปริมาณของการสนับสนุนที่จำเป็นในสถานที่และจากระยะไกลระหว่างการฝึกอบรมเบื้องต้น และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินโปรแกรม

โรงเรียน
Frisby

ขั้นตอน
การออกใบอนุญาต