การสมัครโรงเรียน Frisby

two gray.png

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลในใบสมัครโรงเรียน

หากสถาบันของคุณมีความพร้อมที่จะทำการสมัครสมาชิกแล้ว ทีมงานใบอนุญาตโรงเรียนของเราจะส่งชุดใบสมัครให้กับคุณ

 

ขั้นตอนการสมัครนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันและนักเรียนแก่เรา ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าปัจจุบันสถาบันของคุณเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของเราอย่างไรบ้าง และระบุพื้นที่ที่ต้องการการพิจารณาได้ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้

 

มาตรฐานการประกันคุณภาพของเราจะดูที่ความพร้อมโดยใช้ 5 ประเด็นหลักนี้:

  • พันธกิจและค่านิยมทางการศึกษาของสถาบัน

  • การจัดการสถาบันและความเป็นผู้นำ

  • ข้อกำหนดและข้อตกลงในการสอน

  • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

  • สถานะทางกฎหมาย

 

เมื่อคุณกรอกข้อมูลในใบสมัครและส่งกลับมาที่ทีมงานใบอนุญาตโรงเรียนของเราเรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะตรวจสอบข้อมูลของคุณและเน้นพื้นที่ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการส่งให้คณะกรรมการผู้บริหารของ Frisby College ในสหราชอาณาจักร โดยการประเมินใบสมัครของคุณจะถูกดำเนินการและส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วันทำการ

ในขั้นตอนนี้ สถาบันของคุณจะได้รับการอนุญาตให้ทำการดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ต่อไป หรือจะถูกส่งไปประเมินพื้นที่ที่ต้องการการตรวจสอบ หากมีการระบุว่าสถาบันของคุณยังไม่พร้อมที่จะทำการตรวจสอบความเป็นไปได้ เราจะให้คำแนะนำคุณในขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุดที่จะดำเนินการต่อไป

โรงเรียน
Frisby

ขั้นตอน
การออกใบอนุญาต