หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

placement test4.jpg

ทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรีจากเรา
เพื่อดูว่าระดับภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับไหน
และหลักสูตรใดเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

ค้นหาหลักสูตร

เริ่มการทดสอบภาษาอังกฤษ
free symbol.png

เรียนกับภาษาอังกฤษ Frisby

หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาให้สอนโดยผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้บทเรียนที่มีขนาดที่พอดี โดยปกติแล้วคุณจะได้เรียน 50-60 นาที พร้อมด้วยครูผู้สอน Frisby ของคุณบทเรียนแต่ละบทจะประกอบไปด้วยการทบทวนหัวข้อและไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจในแต่ละขั้น คุณสามารถกำหนดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการทำงานและการเรียนอื่นๆได้อย่างง่ายดาย
ด้วยระบบการจองออนไลน์ของเรา

fccf.png

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับ CEFR Certificates®

ระดับเริ่มต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

linegray.png

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรเหล่านี้ถูกใช้งานโดยผู้เรียนทุกวัยทั่วโลกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ไม่ว่าในตอนนี้ระดับภาษาอังกฤษจะอยู่ในระดับไหนเรามีหลักสูตรที่เหมาะสมที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-A1

linegray.png

หลักสูตร Pre-A1 ของเราแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับเสียง ตัวอักษรและวลีพื้นฐานในภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ง่ายที่สุดหลักสูตรนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนบทสรุปให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการออกเสียง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาก่อน

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

  • Basics

CEFR.png
Frisby English Online square blue trans.
PreA1 G.png

หลักสูตรนี้มีให้ทางออนไลน์หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ Frisby

หลักสูตรภาษาอังกฤษ A1

linegray.png

หลักสูตร A1 ของเราเป็นการเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนหลายคนหลักสูตรนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ Frisby และรูปแบบที่เราใช้ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในฐานะนักเรียนภาษา หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมากๆ

CEFR.png
Frisby English Online square blue trans.

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

  • Breakthrough

A1 G.png

หลักสูตรนี้มีให้ทางออนไลน์หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ Frisby

หลักสูตรภาษาอังกฤษ A2

linegray.png

หลักสูตร A2 ของเราสร้างขึ้นจากคำสั่งพื้นฐานในภาษาอังกฤษและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะถูกแนะนำให้รู้จักกับเทนส์ (tenses) ภาษาอังกฤษและรูปแบบทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะเริ่มได้สร้างความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหลักสูตรนี้

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

  • Waystage

CEFR.png
Frisby English Online square blue trans.
A2 G.png

หลักสูตรนี้มีให้ทางออนไลน์หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ Frisby

หลักสูตรภาษาอังกฤษ B1

linegray.png

หลักสูตร B1 ของเรายังคงทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับเทนส์ (tenses) และโครงสร้างการเขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านและการเรียนจะได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ผู้เรียนยังคงขยายขอบเขตคำศัพท์ของตนเองต่อไป

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

  • Threshold

CEFR.png
Frisby English Online square blue trans.
B1 G.png

หลักสูตรนี้มีให้ทางออนไลน์หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ Frisby

หลักสูตรภาษาอังกฤษ B2

linegray.png

หลักสูตร B2 ของเราเน้นในเรื่องของการควบคุมภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การแสดงออกและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในระดับนี้ผู้เรียนจะมีทักษะในการพัฒนาที่มากขึ้นผ่านการฝึกฝนและข้อเสนอแนะต่างๆ

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

  • Vantage

CEFR.png
Frisby English Online square blue trans.
B2 G.png

หลักสูตรนี้มีให้ทางออนไลน์หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ Frisby

หลักสูตรภาษาอังกฤษ C1

linegray.png

หลักสูตร C1 ของเราทำงานร่วมกับผู้เรียนในการพัฒนาความคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติและคำศัพท์ที่หลากหลายผู้เรียนจะปรับการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองในการกำหนดความคิดความคิดเห็น และคำอภิปรายต่างๆด้วยความสามารถในการเปลี่ยนจังหวะและทิศทางได้อย่างง่ายดาย

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

  • Effective Operational Proficiency

CEFR.png
Frisby English Online square blue trans.
C1 G.png

หลักสูตรนี้มีให้ทางออนไลน์หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ Frisby

หลักสูตรภาษาอังกฤษ C2

linegray.png

หลักสูตร C2 ของเราอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนในการสาธิตการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูงด้วยความคล่องแคล่วและความมั่นใจของเจ้าของภาษา ผู้เรียนจะได้ควบคุมการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และเป็นอิสระผ่านการสังเกตและการสะท้อนตนเอง
(Self-Reflection)

CEFR.png
Frisby English Online square blue trans.

หลักสูตรนี้มีให้ทางออนไลน์หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ Frisby

ระดับภาษาอังกฤษ Frisby

  • Mastery

C2 G.png

ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรไหนดีที่สุดสำหรับคุณ?

Frisby College

จองการปรึกษาฟรี 10 นาทีกับหนึ่งในครูผู้สอนภาษาอังกฤษของเรา

ระดับ
ภาษาอังกฤษ

กระบวนการ

Frisby