ค่าธรรมเนียมของเรา

ค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการ

linered.png

ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการในการสมัครสถาบันก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 

ก่อนที่คุณจะสามารถนำเสนอ Frisby International Qualifications ได้ คุณต้องผ่านขั้นตอนการสมัครของเรา ซึ่งรวมถึงการเยี่ยมชมความเป็นไปได้ที่ทีมงานใบอนุญาตโรงเรียนของเราจะไปเยี่ยมชมสถาบันของคุณเพื่อทำการประเมินความต้องการด้าน EP และช่วยคุณวางแผนการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการสมัครโรงเรียน โดยค่าธรรมเนียมนี้จะได้รับคืนเต็มจำนวนในค่าใช้จ่ายทั้งหมดของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อโรงเรียนหรือวิทยาลัยยืนยันการยอมรับข้อเสนออย่างเป็นทางการ

 

ข้อมูลด้านล่างนี้จะช่วยให้สถาบันสามารถประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการได้อย่างคร่าวๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อเรา

 

ค่าธรรมเนียม

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครโรงเรียน


ค่าธรรมเนียมการสมัครโรงเรียนจะถูกเรียกเก็บในตอนที่ส่งใบสมัคร โดยค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับการตรวจสอบการสมัครของคุณกับคณะกรรมการผู้บริหารของ Frisby College และการเตรียมการสำหรับทีมใบอนุญาตโรงเรียนของเราในการเยี่ยมชมความเป็นไปได้ที่สถาบันของคุณ

 

โดยปกติแล้วการเยี่ยมชมความเป็นไปได้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน ซึ่งค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับทีมงานของเรานั้นจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยค่าธรรมเนียมการสมัครโรงเรียนรวมถึงการเยี่ยมชมความเป็นไปได้ในประเทศไทยคือ 40,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 

ใบอนุญาต FCIS มีข้อผูกพันกับสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมในทุกๆ 5 ปีเพื่อรักษาสถานะการเป็นโรงเรียน Frisby และศูนย์ทดสอบที่ได้รับการลงทะเบียนสำหรับ Frisby International Qualifications


ใบอนุญาตนี้ยังอนุญาตให้คุณพิมพ์สื่อการเรียนรู้การสอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในช่วงระยะเวลาใบอนุญาตโดยใช้ต้นฉบับดิจิทัลของเรา ซึ่งเป็นการลดต้นทุนที่สำคัญมากที่เราโปรโมทในโปรแกรมโรงเรียน Frisby เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

 

ค่าใช้จ่ายในใบอนุญาตทั้งหมดนั้นไม่คงที่และแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน โดยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตถูกคำนวณจากข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • ความพร้อมของสถาบันในการตอบสนองมาตรฐานการประกันคุณภาพของเรา

  • มีการวางแผนอยู่แล้วและต้องการการดำเนินการ EP ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

  • ระดับการสนับสนุนและระยะเวลาที่ต้องการในการฝึกอบรมบุคลากร EP ในช่วงเริ่มต้น

  • สัดส่วนของสถาบันและรูปแบบการจ้างงานของบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  • ข้อตกลงในการจัดการสอบประจำปีของสถาบัน

 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงเรียนอยู่ระหว่าง 1,000,000-1,900,000 บาท ต่อระยะเวลา 5 ปี

 

ค่าดำเนินการ


เป้าหมายหลักของโปรแกรมโรงเรียน Frisby คือการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่ราคาไม่แพงและโปร่งใสที่รวมองค์ประกอบทั้งหมดไว้ภายในค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมากหลังจากนั้น

 

จากประสบการณ์ในโปรแกรมต่างประเทศของเราที่แยกบริการการพัฒนาวิชาชีพออกเป็นองค์ประกอบเสริมประสบปัญหาเนื่องจากงบประมาณที่จำกัดในขณะที่ดำเนินการ EP อยู่ เป็นเหตุผลว่าทำไมการฝึกอบรมบุคลากรและคุณวุฒิทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมโรงเรียน Frisby ในการส่งมอบ EP ที่มีประสิทธิภาพ จึงถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 

นอกจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของสถาบันแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้:

 

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการสอบ


มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่ต้องชำระสำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมการสอบสำหรับประกาศนียบัตร CEFR ค่าธรรมเนียมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงระยะเวลาการเรียนที่ตกลงกันไว้ และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารของการเพิ่มข้อมูลการรับรองของนักเรียนในฐานข้อมูลออนไลน์ของ Frisby College (Frisby College International Learners Database หรือ e-profile) และการออกประกาศนียบัตร CEFR ในประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียม 1,350 บาท

 

ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สื่อการเรียนการสอน

 

ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สื่อการเรียนการสอนในประเทศนั้นไม่ได้ถูกควบคุมโดย Frisby College แต่ถูกกำหนดโดยสถาบันนั้นๆ ต้นฉบับดิจิทัลทั้งหมดของเรานั้นอยู่ในรูปแบบสี แต่สามารถพิมพ์ในรูปแบบขาวดำเพื่อลดต้นทุนได้ จากประสบการณ์ของเรา ค่าดำเนินการ EP จะลดลงเมื่อจัดทำการพิมพ์ในพื้นที่และสามรถช่วยสถาบันประหยัดงบประมาณที่สำคัญได้ในระยะยาวอีกด้วย

 

ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมโรงเรียน Frisby ว่าสามารถช่วยประหยัดงบประมาณของสถาบันได้อย่างไรนั้น ดูเพิ่มเติมได้ที่กรณีศึกษาในประเทศไทยของเรา

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นโรงเรียน Frisby หรือไม่?

Frisby College

พูดคุยกับทีมงานใบอนุญาตโรงเรียนของเรา

ข้อกำหนด

ขั้นตอน
การออกใบอนุญาต