ปรัชญาของเรา

Frisby College

“พันธกิจของเราคือส่งมอบการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม และให้การบริการวิชาการที่มีคุณภาพสูงและเป็นมืออาชีพแก่ผู้เรียนทุกคนหลักสูตรของเราได้รับการออกแบบมาให้มีมาตรฐานที่สูงที่สุด และผู้ฝึกสอนของเราก็ได้รับผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเป้าหมายของเราคือการช่วยผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในการพัฒนาเพื่อตนเองและการพัฒนาเพื่ออาชีพ ได้รับทักษะอันมีคุณค่าและมีคุณสมบัติที่ได้รับ
การยอมรับเพื่ออาชีพและนายจ้างในอนาคต”

เพื่อให้บรรลุพันธกิจนี้ วิทยาลัยได้ทำการพัฒนาวิธีการฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเดิมทีมีไว้เพื่อผู้ที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ (EFL) แต่ในปัจจุบันมีไว้สำหรับครูผู้สอนวิชาอื่นๆด้วยนอกจากหลักสูตรฝึกอบรมครูที่ได้รับการรับรองจากภายนอกแล้ว วิทยาลัยได้พัฒนาทรัพยากรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) ของตนเองอีกด้วย ซึ่งมีให้สำหรับครูผู้สอนของ Frisby College ทั่วโลก ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาต่อได้ ตลอดจนคำแนะนำและแนวทางเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าและคุณค่าของคุณสมบัติของพวกเขา

 

Frisby College มีชื่อเสียงในด้านการให้การสนับสนุนที่ดีเยี่ยมแก่ผู้เรียนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา ซึ่งรวมไปถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกหลักสูตร โดยคำนึงถึงภาระผูกพันอื่นๆของผู้เรียน เช่น การจ้างงานหรือความรับผิดชอบในครอบครัว เป็นต้น เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับความคุ้มค่าที่สุด โดยตระหนักถึงเวลา เงิน และโอกาสในการทำงาน

ทีมงานของเรา

เกี่ยวกับเรา