การประเมิน

ภาษาอังกฤษ

ทดสอบภาษาอังกฤษด้วย CEFR Certificates®

linered.png

CEFR Certificates® คือการประเมินภาษาอังกฤษของ Frisby และเป็นการบริการประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ Frisby โดยการประเมินสามารถทำได้ขณะที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราหรือในช่วงชุดการเรียนมัธยมก็ได้

การประเมินเป็นการวัดความสามารถและช่วงคำศัพท์ในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนผ่านการใช้ไวยากรณ์ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด

การสอบให้ผลคะแนนที่น่าเชื่อถือสำหรับแต่ละทักษะแก่นักเรียน และการคำนวณผลคะแนนรวมนั้นขึ้นอยู่กับระดับการอ้างอิงทั่วไปของ CEFR

หัวข้อการสอบสอดคล้องกับแบบแผนการทำงานและสื่อการเรียนที่ใช้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ Frisby เพื่อสร้างความมั่นใจในเส้นทางการเรียนรู้ที่ติดตามผลได้และการจดจำในระดับสูงแก่ผู้เรียน

toget.png
CEFR Certificates Pathway.png

ทำไมต้องใช้ CEFR Certificates®?

linered.png

ประโยชน์ของการใช้ CEFR Certificates® เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ให้กับโรงเรียนและวิทยาลัย ได้แก่...

มาตรฐานทองคำระดับโลก

CEFR ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการเปรียบเทียบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับโลกและถูกใช้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษและการประเมินผลระดับสากลหลายแห่ง การทำความเข้าใจในความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผ่านการใช้ระดับอ้างอิงทั่วไปช่วยให้โรงเรียนสามารถเปรียบเทียบกับโรงเรียน โปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)และการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น FCE, TOEIC, TOEFL ITP และ IELTS ได้

การให้คะแนนและการตรวจสอบจากภายนอก

CEFR Certificates® คือการผสมผสานการทดสอบสำหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ด้วยกัน ต่างจากผู้ให้การประเมินอื่นๆที่จัดการทดสอบสำหรับในประเทศหรือต่างประเทศแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยรูปแบบการฝึกอบรมในโรงเรียนของเราทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ EP มีความพร้อมในการให้คะแนนอย่างถูกต้องในประเทศไทย ก่อนที่จะถูกตรวจสอบจากภายนอกโดยคณะอาจารย์ Frisby ในสหราชอาณาจักร

การกำหนดราคาอิงคู่แข่ง

 

CEFR Certificates® มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเป็นอย่างมากในการจัดการเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมอื่นๆ ซึ่งถือเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวให้กับโรงเรียนและวิทยาลัย เนื่องในฐานะที่เป็นศูนย์การทดสอบ Frisby การทดสอบ CEFR Certificates® สามารถดำเนินการได้ที่สถานศึกษาในราคาที่ต่ำกว่า 1,400 บาทต่อนักเรียน 1 คน

เครื่องมือตรวจสอบ

 

การทำประวัติผู้เรียนนั้นสามารถใช้ได้ทั้งนักเรียนและโรงเรียนโดยจะใช้ในการติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบผลคะแนนรวม CEFR ในระดับสากล โดย E-profiles หรือประวัติออนไลน์นั้นจะรายงานเกี่ยวกับความสำเร็จและหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ให้กับนักเรียนแต่ละคน ซึ่งข้อมูลนี้สามารถแบ่งปันให้กับบุคคลที่สามผ่านทาง QR code และสื่อสังคม (Social media)ต่างๆได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก ASIC

Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities  

CEFR Certificates® มีเครื่องหมายรับรอง (ASIC) ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและนำเสนอโดยวิทยาลัยระดับพรีเมียร์ประกาศนียบัตรของเราได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมของสหราชอาณาจักรและมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความถูกต้องและเชื่อถือได้นี้ให้กับนักเรียนในประเทศไทยด้วย

Frisby College CEFR Certificates®

การประเมินประกอบด้วยอะไรบ้าง?

linered.png

การประเมินในแต่ละครั้งกำหนดให้นักเรียนต้องทำข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน;

ap.png

การประเมินให้คะแนนอย่างไร?

linered.png

CEFR Certificates® ถูกออกมาแบบมาโดยคำนึงถึงการสนับสนุนนักเรียนและความก้าวหน้าในระยะยาวเมื่อเข้าร่วมกับภาษาอังกฤษ Frisby โรงเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบและโปรแกรมการประเมินที่สามารถใช้ได้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เรานำเสนอการประเมินสำหรับหลักสูตร CEFR ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงให้แก่โรงเรียน โดยผลคะแนนรวม Frisby ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องหมายในการเปรียบเทียบภาษาอังกฤษในระดับสากล แต่ยังแสดงถึงความพร้อมของนักเรียนในการก้าวไปสู่หลักสูตรในระดับต่อไปอีกด้วย

การใช้การเรียนภาษาอังกฤษตามปริมาณที่กำหนดนั้นจะทำให้บรรลุความเชี่ยวชาญในระดับ CEFR แต่ละระดับได้การให้ผลคะแนนรวมของ Frisby ได้รวมเข้ากับการจัดระดับดาวเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดในระยะที่สอง

การประเมินนี้ถูกเลือกตามปริมาณและความถี่ทั่วไปในการเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในแต่ละประเทศซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้อัตรานี้เพื่อประเมินการเลือกหลักสูตรและการจัดการแบบกลุ่มกับนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้

การจัดระดับดาวต่อไปนี้ใช้เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียนและความต่อเนื่องของความพร้อมของหลักสูตร

ms.png

คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียน Frisby หรือไม่?

Frisby College

วิชา

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน
Frisby