วิชา

ภาษาอังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ Frisby

linered.png

วิชาภาษาอังกฤษ Frisby นั้นสนุกสนานและมีการมีส่วนร่วมสำหรับทั้งครูผู้สอนและนักเรียน พวกเขามุ่งเน้นการใช้เทคนิคการสอนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือนักเรียนในการจดจำความรู้ คำศัพท์และมีความเข้าใจในไวยากรณ์ โดยวิชาภาษาอังกฤษนั้นเป็นไปตามแผนการสอนที่มีการระบุจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน

โรงเรียน Frisby ใช้ชุดการเรียนมัธยม (ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมปลาย)สำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ทั้งหมด หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาโดย Frisby College ซึ่งร่วมมือกับผู้ให้การศึกษาที่มีประสบการณ์ในประเทศไทย ในการสร้างวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งสื่อการเรียนการสอนนั้นมีการใช้หัวข้อที่ทันสมัยพร้อมด้วยกิจกรรมภาคปฏิบัติที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยม

pages4.png

ชุดการเรียนมัธยมประกอบด้วย 6 ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง ซึ่งระดับภาษาอังกฤษเหล่านี้เข้าร่วมกับ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยใช้เพื่อช่วยในการติดตามประสิทธิภาพและการปรับปรุงทางด้านภาษาอังกฤษ

ประโยชน์จากการใช้ชุดการเรียนมัธยมสำหรับภาษาอังกฤษกับโรงเรียน...

  • หัวข้อที่กล่าวถึงประเด็นโลกที่ทันสมัย

  • การฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

  • 4 ทักษะ: การอ่าน, การเขียน, การพูด, การฟัง

  • กิจกรรมรหัสสีเกี่ยวกับพรอมพ์และไวยากรณ์

school resources.png

ชุดการเรียนมัธยมสำหรับโปรแกรมภาษาอังกฤษ

สิ่งที่อยู่ในหลักสูตรแต่ละระดับมีอะไรบ้าง? 

linered.png

หลักสูตรในแต่ละระดับประกอบด้วยหนังสือเรียน, แบบฝึกหัด, หนังสือคำศัพท์ (A1-B1) และสมุดบันทึกสำหรับนักเรียนสื่อการเรียนเหล่านี้เป็นไปตามกิจกรรมและงานที่นำเสนอในแบบแผนการทำงาน EP และแผนการสอนที่จัดไว้ให้สำหรับครู โดยนักเรียนเองก็จะได้รับสมุดบันทึกสำหรับการจดและบันทึกคำศัพท์ใหม่ๆด้วย

scheme2.png

แบบแผนการทำงาน

แบบแผนการทำงานเปรียบเสมือนแม่พิมพ์สำหรับครูในการติดตามตลอดหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนำเสนอหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หัวข้อและบทเรียนไวยากรณ์ที่ครอบคลุมในแต่ละระดับของหลักสูตร แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ถูกวางแผนจากระดับอ้างอิงทั่วไปแต่ละระดับอย่างไร

wb2.png

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดจะมีงานเพิ่มเติมและแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความเข้าใจและความมั่นใจในหัวข้อและไวยากรณ์ที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเรียนแต่ละเล่ม

nb.png

สมุดบันทึกสำหรับนักเรียน

มีสมุดบันทึกส่วนตัวสำหรับนักเรียนในการจดบันทึกและ
สร้างคลังคำศัพท์ของตนเอง ซึ่งคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้ ‘กระบวนการ Frisby’ และสมุดบันทึกยังช่วยให้นักเรียนสามารถบันทึกคำศัพท์ใหม่ๆและความหมายที่พวกเขาได้เรียนรู้เมื่อก้าวผ่านการเรียนในแต่ละระดับได้อีกด้วย

cb2.png

หนังสือเรียน

หนังสือเรียนจะนำเข้าสู่หัวข้อและการเรียนที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนไวยากรณ์ ซึ่งจะถูกสอนในทุกๆหลักสูตร นักเรียนสามารถติดตามประโยชน์ของแต่ละกิจกรรมและทักษะที่ช่วยพวกเขาในการปรับปรุงได้โดยการใช้คู่มือการเรียน

vb.png

หนังสือคำศัพท์ (A1-B1)

หนังสือคำศัพท์สำหรับ CEFR A1-B1 มีรายการคำศัพท์สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง คำเหล่านี้จะช่วยให้การจัดโครงสร้างไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

login.png

แหล่งข้อมูลเสียง

ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงไฟล์เสียงและวิดีโอที่มากับชุดการเรียนมัธยมจากหน้าแหล่งข้อมูลโรงเรียน Frisby ได้ โดยใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นซีดี เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ออนไลน์อย่างสะดวกสบาย

เรียนภาษาอังกฤษด้วยกันอย่างมั่นใจ

frisby logo white writing.png

คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น โรงเรียน Frisby หรือไม่? 

Frisby College
การประเมิน
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน

Frisby