สอนบทเรียนอันมีเสน่ห์ด้วยความมั่นใจ 

โปรแกรมการให้คำปรึกษา

linered.png

โปรแกรมการให้คำปรึกษาช่วยให้ครูผู้สอนมีประสบการณ์มากขึ้นในการส่งมอบหลักสูตรอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ภายในโรงเรียนต่อไป

 

ครูผู้สอนได้รับประโยชน์จากการติดต่อส่วนตัวและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน Frisby College ในสหราชอาณาจักรซึ่งการมีส่วนร่วมกับนักเรียนในบทเรียนรายสัปดาห์ จะทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับการวางแผนและดำเนินบทเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

 

เราขอแนะนำการฝึกอบรมนี้ให้กับทุกโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบทบาทการสนับสนุนของโรงเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงาน

ครูผู้สอนจะ:

  • ทบทวนแบบแผนการทำงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้จากหลักสูตรพื้นฐานของไทย ว่าด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

  • ขยายความเข้าใจในกระบวนการประเมินเพื่อการพัฒนาผ่านการตรวจข้อสอบจำลองและผลการสอบจาก CEFR Certificates

  • สร้างแผนการสอนที่กำหนดเองและแผนงานที่ผ่านการปรับเปลี่ยนแล้วสำหรับกลุ่มนักเรียนพิเศษ

  • เสริมสร้างการเป็นผู้สะท้อนด้วยตนเองในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

  • แบ่งปันวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

การฝึกอบรม
TEFL

การพัฒนา

วิชาชีพ