การฝึกอบรม

TEFL

ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการพัฒนาวิชาชีพ

การฝึกอบรมเบื้องต้น

linered.png

การฝึกอบรมเบื้องต้นช่วยให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการสอน TEFL อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมของเราช่วยส่งเสริมและแผ่ขยายทฤษฏี วิธีการและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยและดีที่สุดในการจัดหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในโรงเรียน Frisby โดยการฝึกอบรมนั้นเหมาะสำหรับทั้งผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

 

การฝึกอบรมเบื้องต้น เป็นส่วนหนึ่งของการออกใบอนุญาตโรงเรียน Frisby ถูกรวมอยู่ในขั้นตอนที่จะนำไปสู่การเริ่มดำเนินโปรแกรมโดยการฝึกอบรมจะดำเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนของ Frisby College ในสหราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่ประเทศไทยของเรา

การฝึกอบรม 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 - FC Diploma in TEFL
(ประกาศนียบัตร FC สาขา TEFL)

การฝึกอบรมประกาศนียบัตร TEFL ของเราผ่านการรับรอง จาก ASIC และ CPD

การรับรองนี้เทียบเท่ากับการศึกษาโดยตรงและการศึกษาด้วยตัวเองจำนวน 120 ชั่วโมง ผู้สมัครแต่ละคนจะถูกลงทะเบียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของ Frisby College ซึ่งผู้สมัครสามารถเข้าถึงเนื้อหาของหลักสูตรต่างๆได้ที่นี่

 

การบรรยายรายสัปดาห์และการสัมมนาแบบกลุ่มกับอาจารย์ผู้สอนในสหราชอาณาจักร    ถูกกำหนดขึ้นตามข้อจำกัดทางด้านเวลาของคณะนั้นๆ     ผ่านทางวิดีโอและเครื่องมือโต้ตอบอื่นๆที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม

ครูผู้สอนสามารถสำเร็จการฝึกอบรมประกาศนียบัตรก่อน หรือในขณะที่โปรแกรมภาษาอังกฤษ Frisby ของโรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่ก็ได้

training.png
TEFL Modules.png
ASIC.png
Purple-Corporate-1-line-JPEG.jpg

ขั้นตอนที่ 2 – หลักสูตรภาษาอังกฤษและการประเมิน

ครูผู้สอนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแบบแผนการทำงานของ Frisby ซึ่งเป็นพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร และเรียนรู้วิธีการวางแผนและติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งปีการศึกษา

 

แผนการสอนแต่ละแบบที่มีให้กับทางโรงเรียน Frisby นั้น เป็นไปตามเกณฑ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแบบแผนการทำงาน โดยให้อิสระแก่ครูผู้สอนในการปรับเปลี่ยนความเร็วและความถี่ได้ตามต้องการ สิ่งนี้จะทำให้ครูผู้สอนสามารถสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษของเราได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ครูผู้สอนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • Frisby International Qualifications

  • เป้าหมายและโครงสร้างของหลักสูตรภาษาอังกฤษ Frisby และแบบแผนการทำงาน

  • จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การประเมิน

  • ข้อสอบ, ขั้นตอนการให้คะแนน และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบผู้เข้าสอบ

  • การทดสอบความก้าวหน้า, CEFR Certificates และการทำแผนที่การสอบ

  • แนวคิดและวิธีการสอน

โรงเรียน

Frisby

โปรแกรม
การให้คำปรึกษา