EP สำหรับโรงเรียน
& วิทยาลัย

โปรแกรมภาษาอังกฤษ Frisby College

linered.png

หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยได้ อีกทั้งยังสามารถบูรณาการร่วมกับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อข้อกำหนดเรื่องภาษาต่างประเทศในหลักสูตรพื้นฐานของไทยได้อย่างง่ายดาย

 

สถาบันได้รับประโยชน์จากวิธีการที่สามารถจัดการได้และก้าวหน้าในการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงหลักสูตรของเราช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางด้านภาษาอังกฤษแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญ CEFR ในระดับ B1

แบบแผนการทำงานและแผนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตารางการเรียนภาษาอังกฤษของแต่ละสถาบันได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแผนที่ก้าวหน้าสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนให้ติดตามได้ในแต่ละปีการศึกษา

การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ Frisby เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษจะช่วยลดการวางแผนและภาระงานของการบริหารสถาบันและครูผู้สอน ดังนั้นจึงมีเวลามากขึ้นให้กับการสอนและบทเรียนที่สนุกสนาน 

pathway schools.png
FRISBY COLLEGE LOGO TRANS.png

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ Frisby

ประโยชน์ของการเป็นโรงเรียน Frisby (FCIS)

linered.png

โรงเรียนได้รับประโยชน์จากการรวมตัวกันของบริการการศึกษา Frisby ภายใต้แพคเกจใบอนุญาตหนึ่งแพคเกจ

 

สิ่งเหล่านั้นก็คือ...

การฝึกอบรมครูผู้สอนที่ผ่านการรับรองและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียน Frisby จะได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับครูผู้สอน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีความรู้และเข้าใจวิธีการสอนที่ถูกนำมาใช้ วิธีการติดตามแบบแผนการทำงานและสื่อการเรียนการสอน Frisby แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใบอนุญาตดิจิทัลสำหรับสื่อการเรียนการสอน

 

โรงเรียน Frisby ได้รับสิทธิ์ในการพิมพ์สื่อการเรียนการสอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดอายุการใช้งานใบอนุญาตโรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการพิมพ์ได้เป็นจำนวนมากและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศอีกต่อไป

การให้สิทธิ์เป็นศูนย์ทดสอบสำหรับ Frisby International Qualifications

โรงเรียน Frisby นั้นเป็นศูนย์ทดสอบที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการประเมินด้วย Frisby International Qualifications โรงเรียนสามารถกำหนดวันสอบและลงทะเบียนนักเรียนเพื่อทำการสอบที่โรงเรียนได้ โดยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักร

บริการจัดหาครูต่างชาติ

 

โรงเรียน Frisby สามารถจ้างครูต่างชาติที่ผ่านการรับรองและสำเร็จการฝึกอบรมในต่างประเทศแล้วได้ บริการจัดหางานระหว่างประเทศของ Frisby จะช่วยตอบสนองความต้องการของโรงเรียนให้การจ้างครูผู้เป็นเจ้าของภาษาและที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ Frisby

CEFR Certificates Pathway.png

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากสหาราชอาณาจักร

การสนับสนุนสำหรับโรงเรียน Frisby

linered.png

การทำให้ครูผู้สอนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรแกรมภาษาอังกฤษ Frisby เข้าใจในเป้าหมายเดียวกันนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จ ครูผู้สอนที่มีการเตรียมตัวที่ดีและมั่นใจจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นกับนักเรียนในระยะยาว

การฝึกอบรมเบื้องต้น

การฝึกอบรมเบื้องต้น (ประกาศนียบัตร FC ในด้านการสอน TEFL) จะช่วยครูผู้สอนในการเริ่มต้นด้วยกระบวนการ Frisby หลักสูตรภาษาอังกฤษและแบบแผนการทำงานของเรา

การฝึกอบรมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของเรานั้น ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงการสอนและการประเมินภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะ

การฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ

ครูผู้สอนสามารถดำเนินการฝึกอบรมในสาขาผู้เชี่ยวชาญนั้นๆได้ตามบทบาทในโรงเรียนของพวกเขา โดยเรามีการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรอนุปริญญาขั้นสูงในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอน

โปรแกรมการให้คำปรึกษา

ครูผู้สอนมีการพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ Frisby ในเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งการฝึกฝนและการใช้สื่อการเรียนรู้ แผนการสอนและการประเมินนักเรียน

การสัมมนาและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ

โรงเรียน Frisby สามารถร้องขอการสัมมนาและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่กับอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าและหัวข้อล่าสุดในอุตสาหกรรม EFL สากลได้

ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียน Frisby หรือไม่? 

Frisby College

วิชา

ภาษาอังกฤษ

การประเมิน
ภาษาอังกฤษ