กระบวนการ

Frisby

กระบวนการ Frisby คืออะไร?

linered.png

‘กระบวนการ Frisby’ คือวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถูกออกแบบโดย Martin Frisby อธิการบดีวิทยาลัยและทีมของเขา โดยใช้ประสบการณ์กว่า 23 ปี จากการสอนนักเรียนมามากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้กระบวนการ Frisby สำหรับผู้เรียนในประเทศไทยแล้ว

กระบวนการ Frisby กำหนดให้มีการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากที่สุดในบทเรียน และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ตรวจสอบได้ โดยแนะแนวทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและรักษาบทเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางไว้ในขณะเดียวกัน   สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ความสนอกสนใจ และช่วยในการจดจำของนักเรียนอีกด้วย

แรงจูงใจและรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนจะถูกนำมาพิจารณา   และสื่อการเรียนรู้ต่างๆถูกผลิตโดย  Frisby  Educational    ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถส่งมอบบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน

กระบวนการ Frisby รวมคำศัพท์และไวยากรณ์ให้ทำงานไปพร้อมๆกัน ผู้เรียนจะได้เรียนการใช้ไวยากรณ์และการออกเสียงที่ถูกต้องช่วงคำศัพท์ที่กว้าง  และมีทักษะการอ่าน  การฟัง การพูด การเขียนตลอดจนทักษะย่อยต่างๆที่ดี กระบวนการนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จความมีประสิทธิภาพและยังสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับชั้น

Frisby College Logo

วิธีการที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

กระบวนการแบบผสมคืออะไร?

linered.png

กระบวนการเรียนรู้แบบผสมนั้นคำนึงถึงส่วนที่ดีที่สุดของรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ เราใช้แง่มุมต่างจากทั้ง  ‘การเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ’  ซึ่งคือวิธีที่คุณเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาแรก และ ‘การสนับสนุนภาษาที่สอง’ ซึ่งเป็นการสร้างควาเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดผ่านการเปรียบเทียบกับภาษาไทย

กระบวนการ Frisby ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ทักษะการสนทนาเป็นอันดับแรกเหมือนวิธีการอื่นๆ เรากำหนดเงื่อนไขให้นักเรียนพัฒนาทักษะทั้งหมดผ่านการใช้ไวยากรณ์และการออกเสียงที่ถูกต้องและการสร้างคำศัพท์ด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น วิธีการนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดได้ โดยพวกเขาจะมีความพร้อมทั้งในเชิงวิชาการและการใช้งานจริง

Theories5.png
writing2.png

Writing Tasks 

vocab3.png

Vocabulary Tasks 

Speaking Tasks

Listening Tasks 

listening3.png
speaking2.png

สิ่งนี้ทำงานอย่างไร? 

linered.png

ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษ Frisby ออนไลน์ได้ผ่านทางโรงเรียน Frisby หรือศูนย์การเรียนรู้ Frisby ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และเพื่อนร่วมชั้นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ผู้ให้การศึกษาของเราทุกคนจะได้รับการฝึกฝนเชิงลึกเพื่อใช้ ‘กระบวนการ Frisby’ และส่งมอบบทเรียนโดยใช้วิธีการไตร่ตรองของเรางานในส่วนของการเรียนส่วนใหญ่ของเราต้องการให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

นักเรียนเรียนรู้ผ่านบทเรียนการโต้ตอบขนาดพอดีที่ใช้ความต้องการและความคิดของตนเองในการ พิจารณา ในแต่ละระดับของหลักสูตร ผู้เรียนจะต้องทำการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบความรู้และความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มหลักสูตรใหม่ โดยที่แต่ละหลักสูตรได้รับการรับรองโดยสมบูรณ์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมของประเทศอังกฤษ และใบประกาศนียบัตรของเราก็ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Ways to study Frisby English

คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ Frisby หรือไม่?

Frisby College

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

เรื่องราว

ความสำเร็จ